Därför behöver vi Götalandsbanan

Med Götalandsbanan suddar vi ut gränserna mellan landsbygd och tätort, mellan jobb och fritid och mellan tid och rum.

Tänk att kunna bo på landet men jobba i storstaden. Eller bo i staden och jobba på landet. Utan långa restider. Götalandsbanan är till för oss alla. Gammal, ung, student, affärsresande. Götalandsbanan kommer skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya möjligheter och framtidsutsikter och framförallt föra miljoner människor närmare varann.

Därför behöver vi Götalandsbanan

Med Götalandsbanan suddar vi ut gränserna mellan landsbygd och tätort, mellan jobb och fritid och mellan tid och rum.

Tänk att kunna bo på landet men jobba i storstaden. Eller bo i staden och jobba på landet. Utan långa restider. Götalandsbanan är till för oss alla. Gammal, ung, student, affärsresande. Götalandsbanan kommer skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya möjligheter och framtidsutsikter och framförallt föra miljoner människor närmare varann.

 • Trött på signalfel? Vi också.

  I Sverige har vi infrastrukturproblem.

  I dagens järnvägssystem är kapaciteten nådd och om vi ska fortsätta använda järnväg i Sverige behöver något göras. Det räcker inte med att lappa och laga. Vi måste bygga ett nytt system för persontrafik och rusta upp det befintliga.

  En höghastighetsjärnväg skulle avlasta befintliga spår och ge plats åt fler godståg. Om det dessutom skapas tid för underhåll av befintliga banor kommer det bli bättre punktlighet i hela systemet.

  Det påverkar alla Sveriges järnvägar. För om trafiken fungerar bättre i södra Sverige kommer det även påverka trafiken norrut.

  Restider från Göteborg

  Borås30 min
  Jönköping60 min
  Linköping90 min
  Stockholm120 min
 • Vill du också komma fram i tid?

  Av Sveriges snabbtåg kom bara 66 procent av tågen fram i tid under perioden 2008-2015. Det är sämst i hela Europa och långt ner på listan internationellt.

  I de länder där man satsat på höghastighetsjärnväg var förseningarna i princip obefintliga. Det räcker inte med att lappa och laga vår befintliga järnväg i Sverige. Vi måste bygga ett nytt höghastighetssystem för persontrafik samtidigt som vi rustar upp vårt befintliga.

  Om man bygger höghastighetsjärnväg så öppnar sig många möjligheter - kortare restider, ökat bostadsbyggande, förstorade arbetsmarknader och bättre förutsättningar för näringslivet. Då skapar vi ett nytt Sverige med nya knutpunkter.

  Restider från Borås

  Jönköping30 min
  Linköping60 min
  Stockholm90 min
  Göteborg30 min
 • Står tåget still igen?

  Med kortare och mer punktliga restider väljer fler tåget mellan våra storstäder, men även på de regionala sträckorna genom landet. En höghastighetsjärnväg kommer bidra till ökad tillväxt och arbetstillfällen, nya möjligheter och framtidsutsikter. Pendlingen ökar och vi skapar möjligheter för hela Sverige att utvecklas och växa, inte bara delar av landet. Näringslivet får större möjligheter att hitta rätt kompetens, skapa nya arbetsplatsmöjligheter och valet av arbetsgivare och yrke blir inte beroende av var du bor.

  Nej, höghastighetsjärnväg gynnar inte bara vissa, den är till för oss alla.

  Restider från Jönköping

  Linköping30 min
  Stockholm60 min
  Göteborg60 min
  Borås30 min
 • Låt oss lösa några av Sveriges problem

  I Sverige har vi infrastrukturproblem.

  Men vi har också bostadsbrist på många ställen. Låt oss lösa två saker samtidigt! Med en nationell infrastruktursatsning får kommuner och regioner möjligheter att satsa. De berörda kommunerna har redan nu åtagit sig att bygga över 100 000 bostäder genom Sverigeförhandlingen och det är ett starkt bidrag till att lösa fler bostäder i Sverige.

  Restider från Linköping

  Stockholm30 min
  Göteborg90 min
  Borås60 min
  Jönköping30 min
 • I framtiden tar din resa inte så här lång tid

  I dag gör vi allt snabbare och smidigare än vi gjorde för 10 år sen. Vi har det mesta i våra mobiler och kan göra oss tillgängliga nästan jämt om vi vill.

  Vi reser också mer. Fast tyvärr inte snabbare och inte smidigare. Sveriges järnvägssystem är förlegat och gammalt. Det tar fortfarande alldeles för lång tid att resa med tåg i Sverige.

  Om vi satsade på höghastighetståg i Sverige skulle systemet både bli snabbare och smidigare och vi skulle anpassa oss till övriga Europa. Det som tar halva dagen idag skulle inte ta längre än en timme i framtiden.

  Restider från Stockholm

  Linköping30 min
  Jönköping60 min
  Borås60 min
  Göteborg120 min

Restider

Från Göteborg

StadTid
Borås30 min
Jönköping60 min
Linköping90 min
Stockholm120 min

Från Borås

StadTid
Jönköping30 min
Linköping60 min
Stockholm90 min
Göteborg30 min

Från Jönköping

StadTid
Linköping30 min
Stockholm60 min
Göteborg60 min
Borås30 min

Från Linköping

StadTid
Stockholm30 min
Göteborg90 min
Borås60 min
Jönköping30 min

Från Stockholm

StadTid
Linköping30 min
Jönköping60 min
Borås60 min
Göteborg120 min

Röster om Götalandsbanan

PG Andersson

"Befolkningsantalet har ökat och även universitetet i dessa städer har gynnats."

PG Andersson konsult, Trivector

Läs mer om erfarenheter från Tyskland

Thord Sandahl

"Götalandsbanan är ett mycket viktigt projekt eftersom det frigör kapacitet på järnvägssträckor som i dagsläget nyttjas till bristningsgränsen."

Thord Sandahl vd, Sandahlsbolagen

Läs mer om transportsektorns tillväxtpotential

Peter Uneklint

"För att Götalandsbanan ska generera de tillväxteffekter som är möjliga, krävs nära samverkan mellan många parter."

Peter Uneklint programchef för höghastighetsjärnvägen på Trafikverket

Läs mer om vad Peter Uneklint säger

Chatarina Håkansson Boman och HG Wessberg

"En minskad restid upplevs som att gränser mellan regioner och landsdelar suddas ut."

Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg Sverigeförhandlingen

Läs mer om höghastighetsjärnvägens betydelse

Erfarenheter från Tyskland understrycker vikten av centrala stationslägen

PG Andersson

Befolkningsantalet har ökat och även universitetet i dessa städer har gynnats.

PG Andersson konsult, Trivector

Läs mer om erfarenheter från Tysklnad

Götalandsbanan kan bli en katalysator för ekonomisk tillväxt 

Peter Uneklint

För att Götalandsbanan ska generera de tillväxteffekter som är möjliga, krävs nära samverkan mellan många parter.

Peter Uneklint programchef för höghastighetsjärnvägen på Trafikverket

Läs mer om vad Peter Uneklint säger

Snabba tåg ger samhälls-utveckling

Chatarina Håkansson Boman och HG Wessberg

En minskad restid upplevs som att gränser mellan regioner och landsdelar suddas ut.

Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg Sverige-förhandlingen

Läs mer om snabbtågens betydelse

Götalandsbanan frigör transportsektorns tillväxtpotential

Thord Sandahl

Götalandsbanan är ett mycket viktigt projekt eftersom det frigör kapacitet på järnvägssträckor som i dagsläget nyttjas till bristningsgränsen.

Thord Sandahl vd, Sandahlsbolagen

Läs mer om transportsektorns tillväxtpotential