Artikelarkiv


 • Götalandsbanan publicerar rapport om stationsplaceringar

  Idag, 30 november lämnar samtliga kommuner bakom Götalandsbane-organisationen; Borås och Göteborgs S...

  Kategorier: Trafikverket,Stationer

 • Trafikverket släpper delrapport

  Regeringens uppdrag till Trafikverket om att se över och komplettera uppgifterna om nya stambanor på...

  Kategorier: Trafikverket,Stationer

 • Regeringen ger uppdrag till Trafikverket

  Den 25/6 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att redovisa kompletterande och uppdaterade uppg...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Trafikverket

 • Nu tar frågan fart igen!

  Äntligen verkar frågan om höghastighetsjärnväg ta fart igen! Sedan januariöverenskommelsen har det g...

  Kategorier: Stationer

 • Trafikverket lämnar positionspapper

  Trafikverket lämnade den 5 oktober ett så kallat positionspapper om hur de tänker fortsätta sitt arb...

  Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Trafikverket

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se