Artikelarkiv


 • Trafikverket släpper delrapport

  Regeringens uppdrag till Trafikverket om att se över och komplettera uppgifterna om nya stambanor på...

  Kategorier: Trafikverket,Stationer

 • Nu tar frågan fart igen!

  Äntligen verkar frågan om höghastighetsjärnväg ta fart igen! Sedan januariöverenskommelsen har det g...

  Kategorier: Stationer

 • Samtal om tågen ligger på is

  Enligt TT verkar det som att de påbörjade samtalen om höghastighetstågen mellan regeringen och Allia...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket
 • Snabbt tåg

  Kunskapseminarium om internationella erfarenheter

  Välkommen till ett kunskapsseminarium där fakta och sakkunskap varvas med erfarenheter från Europa!

  Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Stationer,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

 • Ladda ner del 4 av Götalandsbanans metodmaterial

  Nu finns del 4 av metodmaterialet att ladda ner. Temat den här gången är stationers funktioner och u...

  Kategorier: Borås,Jönköping,Stationer,Linköping,Göteborg

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se