Artikelarkiv


 • Följ förhandlingarna här på webben!

  Den 1 februari startar förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. Mellan klockan 10.00...

  Kategorier: Sverigeförhandlingen

 • Seminarium om stationens placering

  Den 5 februari arrangeras det tredje seminariet i Götalandsbanans seminarieserie. Temat för seminari...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm

 • Metodmaterial från första seminariet går nu att ladda ner!

  I samband med Götalandsbaneorganisations seminarieserie har ett metodmaterial utformats som hjälp i ...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm

 • Seminarium om tillgänglighet

  I fredags, den 20 november, anordnades Götalandsbaneorganisationens andra seminarium. Temat var till...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping

 • Seminarium om förändrad tillgänglighet

  Den 20 november är det dags för Götalandsbaneorganisationens andra seminarium i serien och temat är ...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se