Artikelarkiv

 • Snabbt tåg 2017-04-12

  Kunskapseminarium om internationella erfarenheter

  Välkommen till ett kunskapsseminarium där fakta och sakkunskap varvas med erfarenheter från Europa!

  Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Stationer,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket
 • Framtidens Infrastruktur som ligger på bordet 2016-10-11

  Läs senaste numret av Framtidens Infrastruktur

  Tidningen Framtidens Infrastruktur har kommit ut nu och vi är med i den! Passa på att ta del av intr...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket
 • 2016-10-06

  Besked om höghastighetsjärnväg

  Idag höll regeringen presskonferens med anledning av att infrastrukturpropositionen släpptes. Vad gä...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen
 • 2016-06-02

  Debattartikel i Svenska Dagbladet från Götalandsbanan

  Delar av Götalandsbanans styrgrupp och ytterligare några kommuner skrev på Svenska Dagbladets debatt...

  Kategorier: Borås,Jönköping,Linköping,Göteborg,Sverigeförhandlingen,Trafikverket
 • 2016-04-21

  Ladda ner del 4 av Götalandsbanans metodmaterial

  Nu finns del 4 av metodmaterialet att ladda ner. Temat den här gången är stationers funktioner och u...

  Kategorier: Borås,Jönköping,Stationer,Linköping,Göteborg

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se