Artikelarkiv

 • 2015-06-29

  Intressentgruppsmöte 8 oktober

  Under Nordic Rail/Future Transport är det dags för intressentgruppsmöte för Götalandsbaneorganisatio...

  Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm
 • 2015-02-05

  Samverkan i Västsverige

  I november samlades en rad aktörer till ett dialogseminarie runt Götalandsbanan.

  Kategorier: Borås,Göteborg

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se