11 röster om framtidens stambana

Personerna som har uttalat sig i rapporten

Framträdande aktörer från näringsliv, forskning och politik släpper rapport om vinsterna med ny stambana för höghastighetståg i Sverige.

Bland skribenterna finns EUs Pat Cox, IKEAs Michael Stjernquist och SJs Crister Fritzson.

– Stora samhällsbyggnadsprojekt ifrågasätts alltid. För att driva igenom investeringar för framtiden av hög dignitet krävs politiker som vågar ta ställning och fatta beslut, skriver Henrik Fritzon (S), Malin Wengholm (M) och Johnny Magnusson (M), regionstyrelseordföranden i Region Skåne, Region Jönköpings län samt Västra Götalandsregionen, i rapportens förord.

För att tydliggöra vinsterna med en ny stambana genomfördes i juni 2016 en konferens i Malmö kallad Byggstart Sverige. Som ett led i detta arbete har Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Region Jönköpings län samlat några av rösterna i en rapport med samma namn.

Länkar

Rapport: Byggstart SverigePDF (pdf, 903.7 kB)


Kategorier: Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2016-11-09

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se