Samverkan i Västsverige

I november samlades en rad aktörer till ett dialogseminarie runt Götalandsbanan.

Dagen innehöll intressanta föreläsningar och diskussioner runt samverkan på sträckan Göteborg - Borås. Dialogseminariet i Göteborg var det första i den regionala seminarieserie inom ramen för programmet Samhällsplanering för näringslivsutveckling, som Tillväxtverket i samarbete med Boverket anordnar hösten 2014 och våren 2015.

Läs mer om dagen här Länk till annan webbplats.Kategorier: Borås,Göteborg

Publicerad den: