Hur påverkas näringslivet av Götalandsbanan?

8 oktober håller vi ett seminarium på Nordic Rail/Future Transport angående Götalandsbanans påverkan på näringslivet.

Götalandsbaneorganisationen vill bjuda in dig till ett seminarium om höghastighetståg!

Den 8 oktober kommer vi att hålla ett seminarium på Elmia i Jönköping under mässan Nordic Rail/Future Transport med följande fokus på frågan; Vad blir effekterna av Götalandsbanan för näringslivet?

Seminariet kommer ta upp frågan runt effekterna av Götalandsbanan ur ett näringslivsperspektiv. Hur kommer den påverka arbetskraftsregionerna på sträckan? Får det effekter på kompetensförsörjningen för näringslivet? Med en höghastighetsbana lösgör man plats i det befintliga järnvägssystemet. Vad innebär det för framtida godstransporter?

Längre fram återkommer vi med mer information om tid, plats, talare m.m.

Men till dess; en riktigt trevlig sommar!Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm

Publicerad den: