Seminarieserie om Götalandsbanan och samhällsutveckling

Götalandsbanans organisation bjuder in till en seminarieserie med sju seminarier som kommer arrangeras under 2015 och 2016.

Vi startar upp det första seminariet den 2 oktober och vi får då en inblick i var projektet är just nu och fördjupad inblick och goda exempel från kommunal/regional infrastruktur- och utvecklingsplanering. Under dagen kommer även Götalandsbanans organisation presentera sig och Trafikverket kommer informera om deras uppdrag runt höghastighetsbanor.

Nedan ser du vad kommande seminarium kommer att handla om och när de arrangeras. Är du intresserad av att medverka på seminarierna, hör då av dig till info@gotalandsbanan.se.

2015-11-20 Förändrad tillgänglighet
Vad krävs för att uppnå ökad tillgänglighet? Hur kommer områden kopplas ihop regionalt och lokalt?

2016-02-05 Stationens placering
Fördelar och nackdelar med att stationerna ligger centralt respektive utanför staden kommer att diskuteras. Hastighetsstandarder och stadsutveckling kommer också att tas upp.

2016-04-08 Station och funktion
Stationernas funktioner och utformning. Vi kommer titta närmare på goda exempel och skillnader från verkligheten.

2016-05-20 Tätortsutveckling
Hållbar bebyggelseutveckling kopplat till trafiksystemet fokuserar vi på under detta seminarium. Vi tittar även närmare på goda exempel från delar av Sverige.

2016-09-23 Hantering av negativa effekter
Hur man hanterar buller, vibrationer och barriäreffekter m.m. kommer att diskuteras. Goda exempel på hur man handskas med dessa frågor på ett professionellt sätt och samtidigt hur man hanterar missnöje.

2016-11-11 Samlade erfarenheter
Erfarenheter och frågor som berör hela sträckan Stockholm-Göteborg kommer att diskuteras. Vi kommer tillsammans identifiera och diskutera gemensamma och viktiga frågor som rör alla på sträckan. Deltagare från Ostlänken och stråksamverkan Göteborg-Borås deltar.

Välkommen att delta!


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm

Publicerad den: