Välkommen på seminarium runt Götalandsbanan!

Plats: Elmia, Jönköping
Datum och tid: 8 oktober, kl. 16.30-17.30

Götalandsbaneorganisationen bildades 2014 och är en samverkan mellan
Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun och Stockholms läns landsting. Syftet med organisationen är att få till ett beslut om att bygga höghastighetstågbana mellan Stockholm-Göteborg på nationell nivå och målet är att banan ska stå klar i full sträckning senast 2031.

I samband med mässan Nordic Rail / Future Transport på Elmia i Jönköping håller organisationen ett seminarium som du självklart är välkommen att besöka:

Vad blir effekterna av Götalandsbanan för näringslivet?
Seminariet tar upp frågan runt effekterna av Götalandsbanan. Hur kommer den påverka arbetskraftsregionerna på sträckan? Får det effekter på kompetensförsörjningen inom näringslivet? Med en höghastighetsbana för persontrafik lösgör man plats i det befintliga järnvägssystemet. Vad innebär det för framtida järnvägstransporter?

Anmälan sker på:
www.elmia.se/futuretransport Länk till annan webbplats. - Välj Konferensanmälan och kryssa sedan för ”Endast utställarseminarier...” och välj US47.

I samband med din anmälan får du också entrébiljett till mässan och har möjlighet att besöka den innan mötet. Du kommer inte debiteras någon avgift varken för seminarium eller entré.

Välkommen!Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm

Publicerad den: