Seminarium om tillgänglighet

I fredags, den 20 november, anordnades Götalandsbaneorganisationens andra seminarium. Temat var tillgänglighet.

Stina Nilsson från Region Skåne pratade om Skånes strukturbild. Strukturbilden används bland annat som en arena för dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering. Mats Helander från Region Östergötland pratade om hur de i Östergötland arbetat med tillgänglighet och tillväxt. Två intressanta föreläsningar!

Oscar Lindgren, resultatområdesanvarig i Linköpings kommun, var en av besökarna på seminariet. Han tyckte att det var intressant att se likheten i Östergötlands och Skånes regionala utvecklingsarbete.

Roger Sivert, projektledare för åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping-Borås, besökte också seminariet och han ser vikten av att fokusera på helheten.
- Syftet med höghastighetsjärnvägen som helhet är väldigt viktigt. Många av deltagarna har länge jobbat med frågorna och har sin målbild klar vilket ofta handlar om stationsläge. Men det är viktigt att fundera över hur man vill att sin stad/ kommun ska utvecklas och utifrån det kan man motivera stationsläget.

Under eftermiddagen pratade Mats Améen från Trivector om hur man skapar ett effektivt trafiksystem med sammanhängande noder i praktiken. Det arrangerades också en workshop där delatagarna tillsammans fick diskutera tillgänglighetsfrågor kopplat till Götalandsbanan.

Nästa seminarium arrangeras den 5 februari 2016. Anmälan görs till info@gotalandsbanan.se


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping

Publicerad den: