Seminarium om stationens placering

Den 5 februari arrangeras det tredje seminariet i Götalandsbanans seminarieserie. Temat för seminariet är stationens placering.

Vi kommer att diskutera fördelar och nackdelar med att stationerna ligger centralt respektive utanför staden. Vi kommer även att diskutera stationslägenas betydelse ur resenärssynpunkt med hänsyn till stadsutveckling och ekonomiskt tillväxt samt hur de passar in i höghastighetssystemet. Under dagen kommer också Trafikverket att dela med sig av sina tankar om stationer i höghastighetssystemet.


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm

Publicerad den: