Stort intresse för seminariet om stationens placering

I fredags anordnades det tredje seminariet i Götalandsbanans seminarieserie. Dagen bjöd på flera intressanta talare och spännande diskussioner.

Sebastian Andersson, Borås Stad

Sebastian Andersson var en av besökarna.

PG Andersson från Trivector pratade om stationslägenas betydelse ur resenärssynpunkt och ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Därefter pratade Roger Sivert och Eva-Lisa Andersson från Trafikverket om hur man där tänker kring stationslägena i höghastighetssystemet. Det konstaterades att generellt sett får ett centralt stationsläge större nyttor kopplat till ökad tillgänglighet, men också betydligt högre kostander.

Sebastian Andersson, samhällsplanerare i Borås Stad, var en av besökarna på seminariet och han ser också nyttorna av ett centralt stationsläge.
– Jag tycker att jag fått övertygande belägg för att ett centralt stationsläge är viktigt och det känns som att alla siktar på centralt placerade stationer. Det ska bli spännande att se hur Sverigeförhandlingen går vidare.

Under dagen presenterade också Anders Rosén tankar om stationsläget i Tranås. Oscar Lindgren från Linköpings kommun och Stefan Lind från Jönköpings kommun pratade om fördelar och nackdelar med att placera stationerna centralt respektive utanför staden. Lars Pettersson från Högskolan i Jönköping gav en fördjupning av de ekonomiska effekterna i samband med stationernas placering.

Nästa seminarium arrangeras den 8 april 2016. Anmälan görs till info@gotalandsbanan.seKategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Trafikverket

Publicerad den: