Besked om höghastighetsjärnväg

Idag höll regeringen presskonferens med anledning av att infrastrukturpropositionen släpptes. Vad gäller höghastighetsjärnvägen gav regeringen positivt besked och säger ja till att bygga ett nytt järnvägssystem.

Idag presenterade Regeringen sin infrastrukturproposition för åren 2018-2029. Stora investeringar i järnvägsunderhåll av befintlig järnväg och ett principbeslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas var huvuddragen.

– För första gången har en regering tagit ställning och sagt ja till höghastighetsjärnvägen. Det känns positivt. Samtidigt hade vi önskat ett skarpare besked och en snabbare utbyggnadstakt med en tydlig tidplan för när hela landet får höghastighetsjärnväg, säger Ann-Marie Nilsson, ordförande i Götalandsbanan.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) var vid Regeringens presskonferens tydlig med att dagens järnvägsnät har stora brister. Det råder kapacitetsproblem, trängsel på spåren och finns en stor efterfrågan om både ökad person- och godstrafik. Samtidigt behöver arbetsmarknadsregionerna bli större och Sverige knytas ihop.

– Att lappa och laga på dagens stambanor räcker inte, vi behöver höghastighetsjärnväg. Nu förväntar vi oss att Alliansen ska ta sitt ansvar och tillsammans med Regeringen fullfölja det man i regeringsställning initierade för två år sedan, säger Ann-Marie Nilsson.


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen

Publicerad den: