11 röster om framtidens stambana

Personerna som har uttalat sig i rapporten

Framträdande aktörer från näringsliv, forskning och politik släpper rapport om vinsterna med ny stambana för höghastighetståg i Sverige.

Bland skribenterna finns EUs Pat Cox, IKEAs Michael Stjernquist och SJs Crister Fritzson.

– Stora samhällsbyggnadsprojekt ifrågasätts alltid. För att driva igenom investeringar för framtiden av hög dignitet krävs politiker som vågar ta ställning och fatta beslut, skriver Henrik Fritzon (S), Malin Wengholm (M) och Johnny Magnusson (M), regionstyrelseordföranden i Region Skåne, Region Jönköpings län samt Västra Götalandsregionen, i rapportens förord.

För att tydliggöra vinsterna med en ny stambana genomfördes i juni 2016 en konferens i Malmö kallad Byggstart Sverige. Som ett led i detta arbete har Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Region Jönköpings län samlat några av rösterna i en rapport med samma namn.

Länkar

Rapport: Byggstart Sverige Pdf, 903.7 kB.


Kategorier: Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: