"Staten bör sälja Telia för att kunna satsa på höghastighetståg"

Höghastighetståg som åker förbi

Höghastighetsjärnvägen kan byggas billigare. Genom kostnadsreduceringar och en försäljning av Telia kan slutnotan för skattebetalarna hamna under 140 miljarder kronor, skriver HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen.

Sverigeförhandlingen arbetar på uppdrag av regeringen med kommuner och regioner för att få till stånd en ny generation järnväg. En central del i Sverigeförhandlingens arbete är att hitta kostnadseffektiva sätt att genomföra höghastighetsjärnvägen. Trafikverket beräk­nar i dag kostnaden till 230 miljarder kronor. Sverigeförhandlingen bedömer att det går att begränsa investeringskostnaderna ytterligare, utan att det går ut över de stora nyttor som höghastighetsjärnvägen genererar.

För ett år sedan lämnade Sverigeförhandlingen in en delrapport om höghastighetsjärnvägens finansiering. Under 2017 fortsätter deras arbete med att identifiera ytterligare kostnads­reducerande åtgärder. Sverigeförhandlingen lägger dock redan nu fram fem förslag till åtgärder som de avser att gå vidare med.

De fem förslagen är:

  • Rätt val av byggteknik kan spara miljarder.
  • Avyttra statliga tillgångar.
  • Välj rätt sätt att bygga ut.
  • Ställ högre krav på tågen. 
  • Pröva offentlig och privat samverkan.

Sammantaget skulle Sverigeförhandlingens förslag till kostnads­reduceringar tillsammans med en försäljning av Telia innebära en betydande avlastning på statsbudgeten, så att slutnotan för skattebetalarna skulle hamna under 140 miljarder kronor.

Läs mer om de fem förslagen och hela debattartikeln här (SvD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kategorier: Sverigeförhandlingen

Publicerad den: