Ny rapport om alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen

Tåg som kommer in på stationen

Trafikverket har levererat en utredning om alternativ finansiering av svensk höghastighetsjärnväg som gjorts på uppdrag av Sverigeförhandlingen.

I januari 2016 överlämnade Sverigeförhandlingen en delrapport till regeringen där de gav en utvecklad syn på finansieringen. De förde då fram att värden som uppstår tack vare den nya höghastighetsjärnvägen bör användas till finansieringen.

När det gäller förutsättningarna för offentlig och privat samverkan (OPS) var bedömningen att det kan vara intressant för delar av höghastighetsjärnvägen om vidare utredning visar att det kan ge effektivitetsvinster. För att få ett bättre underlag gav Sverigeförhandlingen därför Trafikverket ett uppdrag som handlade om vilka delar av höghastighetsjärnvägen som skulle kunna lämpa sig bäst för OPS, vilka är riskerna och effektiviseringspotentialen m.m.

Trafikverket har gett EY och Advokatfirman Lindahl i uppdrag att göra utredningen och de svarar självständigt för beskrivningar, analyser och slutsatser. Rapporten visar att det finns ett intresse från privata investerare och finansiärer att genomföra hela eller delar av höghastighetsjärnvägen.

 

Dokument 

Rapport: En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för finansiering och samverkan. Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)


Länkar

Nyhet Trafikverket: Rapport om alternativ finansiering till Sverigeförhandlingen Länk till annan webbplats.

Sverigeförhandlingen nyhet: Ny rapport analyserar OPS och höghastighetsjärnvägen Länk till annan webbplats.


Kategorier: Trafikverket,Sverigeförhandlingen

Publicerad den: