Trafikverket släpper förhandskopior av åtgärdsvalsstudier

Spår som korsar varandra

Trafikverket undersöker möjligheten att bygga ut höghastighetsjärnväg i södra Sverige. En förhandskopia av studierna för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö visar att det är möjligt.

Idag släpper Trafikverket en förhandskopia av två åtgärdsvalsstudier som redovisar Trafikverkets undersökningar av förutsättningarna för en höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö. Förhandskopiorna är ett omfattande material som ger en god helhetsbild av utredningarna.

Åtgärdvalsstudierna så här långt visar att det är möjligt att bygga höghastighetsjärnväg på de berörda sträckorna, och det står klart att något måste göras. Kapaciteten på befintlig järnväg räcker inte.

Länkar

Förhandskopia åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås Länk till annan webbplats.

Förhandskopia åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö Länk till annan webbplats.

Nyhet: Nu släpps förhandskopior av åtgärdsvalsstudier Länk till annan webbplats.


Kategorier: Borås,Linköping,Jönköping,Trafikverket

Publicerad den: