Nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan

Tjej som tittar ut genom tågfönster

Infrastrukturminister Anna Johansson har nu presenterat direktiv till åtgärdsplanering, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Hur infrastruktursatsningar kan stödja ett ökat bostadsbyggande kommer spela en viktig roll i den fortsatta planeringen.

Regeringens mål om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping. Nu presenterar regeringen nästa tänkta sträcka: Lund-Hässleholm. Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden sker på ett kostnadseffektivt sätt.

– Det finns stora samhällsvinster med en samordnad politik för bostäder och infrastruktur. När staten investerar i infrastruktur öppnas också möjligheter upp för nya bostäder. Den här potentialen vill regeringen ta tillvara på. Vi ger nu Trafikverket i uppdrag att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande vid prioriteringar kring infrastruktur, säger Anna Johansson.

 

Länkar:

Regeringen: Nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan Länk till annan webbplats.

 


Kategorier:

Publicerad den: