Kunskapseminarium om internationella erfarenheter

Snabbt tåg

Välkommen till ett kunskapsseminarium där fakta och sakkunskap varvas med erfarenheter från Europa!

Vilka olika modeller och lösningar finns det för finansiering av höghastighetsjärnväg? Vilka är för- och nackdelarna? Och vilka har de faktiska effekterna blivit för de länder i Europa som valt att investera i höghastighetsjärnväg?

Datum: 10 maj 2017, 9.30-12.30
Plats: Stadsteatern, Stockholm

Läs mer och gör din anmälan här!


Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Stationer,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: