Bygg helheten snabbt! säger Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen

I Almedalen presenterade Sverigeförhandlingen idag sitt förslag till utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen. Och beskeden var tydliga: - Bygg helheten. Och bygg snabbt!

Strategin är ett förslag som överlämnas till regeringen där man pekar ut i vilken takt och ordning som höghastighetsjärnvägen ska byggas. Det är en del av Sverigeförhandlingens uppdrag och ingår som en del i deras slutrapport som levereras 31 december i år.

Beskeden som förhandlarna gav var tydliga. Sverigeförhandlingen förordar starkt att riksdagen enas om lånefinansiering vilket innebär att byggnation av helheten kan ske snabbt. Man kan då börja bygga på flera ställen samtidigt och säkra att hela systemet kommer snabbt på plats. Då får man största möjliga effekt av nyttorna och bäst utväxling av investeringen.

Ett orosmoment i diskussionerna runt höghastighetsjärnvägen är hur den ska finansieras. Regeringens förslag är att den ska finansieras med anslag och byggas i den takt som finanserna tillåter. Det innebär sannolikt att det kommer ta väldigt långt tid innan järnvägen står på plats.

Sverigeförhandlingens förslag till utbyggnad bygger på underlag och rapporter från Trafikverket och utgör den samlade bedömningen från dessa. Trafikverkets förslag till nationell plan presenteras i 31 augusti och ska sedan fattas beslut på av regeringen våren 2018.

Läs mer här:

Sverigeförhandlingen: ”Båda sträckorna måste byggas samtidigt och snabbt” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kategorier:

Publicerad den: