SJ-chefen: Ingen vinst med långsamt snabbtåg

Spår som korsar varandra

Restiden är fullständigt avgörande för människors val av transportslag. Att bygga snabbtåg med lägre hastighet skulle leda till en mycket sämre resande­utveckling och halverad överflyttning från flyget, skriver SJ:s vd Crister Fritzson

I Svenska Dagbladet kan man idag läsa om varför höghastighetsjärnvägen bör byggas för 320 km/h och vikten av att den byggs snabbt.

Som man ropar får man svar. Regeringens direktiv till Trafikverket är att de nya höghastighetsbanorna skall byggas etappvis och att finansieringen skall rymmas inom den vanliga anslags­ramen. Trafikverkets svar är att det då kommer att ta så lång tid att bygga banorna att det inte längre är meningsfullt att bygga för 320 km/h. De föreslår i stället 250 km/h. Med hastighetssänkningen försvinner en stor del av själva poängen med höghastighets­banor och därmed blir nyttan av investe­ringen kraftigt urholkad. En långsam snuttifierad utbyggnad över femtio år med konventionell bana med gammal teknik är dessutom ett mycket dyrt sätt att bygga mer av det vi redan har. Ett järnvägssystem med kroniska kapacitetsproblem och inbyggda svårigheter att hålla tidtabellen.

SJ erbjuder klimatsmarta resor till miljoner människor varje år. Det gör vi med glädje! Vi jobbar hårt på att varje dag bli bättre och leva upp till våra 1,2 miljoner SJ Prio-­medlemmars och andra kunders förväntningar. Vi och våra branschkollegor har nästan lyckats lite för bra. På bara tjugo år har tågresandet fördubblats. Nu är det överfullt på spåren – i synnerhet i södra Sverige. SJ vill skapa utrymme för fler att resa med tåg. För det behöver vi fler spår att köra på.

Svenska folket har visat att de vill åka mer tåg. Det bästa och mest effektiva sättet att möjliggöra det, och samtidigt lägga grunden för en hållbar fortsatt snabb tillväxt i Sverige, är att snabbt bygga äkta höghastighetsbanor hela vägen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. 

Med 320 km/h på en äkta höghastighets­bana kommer en resa Stockholm–Göteborg att ta 2 timmar och Stockholm–Malmö 2,5 timmar. De korta restiderna medför både att resandet ökar kraftigt och en stor överflyttning från alla andra transportslag till tåg. Tåg blir det självklara valet. Att flyga Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö/Köpenhamn skulle man endast göra som en del av en längre flygresa.

Läs hela artikeln här

SJ-chefen: Ingen vinst med långsamt snabbtåg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kategorier:

Publicerad den: