Nu ska järnvägsplanen för Ostlänkens passage genom Linköping påbörjas

2018 ska en järnvägsplan för Ostlänkens dragning genom Linköping påbörjas. Trafikverket och Linköpings kommun ska genomföra arbetet i nära samverkan.

Arbetet med höghastighetsjärnvägens sträckning genom Linköping går nu vidare i nästa steg och Trafikverket och Linköpings kommun har kommit överens om hur det fortsatta arbetet ska se ut.

Under hösten har en liten grupp tjänstemän från Trafikverket och Linköpings kommun, ledd av Linköpings kommuns samhällsbyggnadsdirektör, Anna Bertilson, och regional direktör Trafikverket region Öst, Einar Schuch, arbetat för att skapa förutsättningar för att komma vidare i frågan. Trafikverket och kommunen har olika arbetssätt, processer och utgångspunkter. Med ett nytt arbetssätt, där båda parter är delaktiga, kan arbetet med att hitta en lösning som kommunen och Trafikverket känner sig nöjda med nu fortsätta.

– Det känns bra att vi kommer vidare med Ostlänken i Linköping och att vi är överens om den kommande processen. Vi har många och svåra utmaningar framför oss och just därför är det så viktigt med en nära och öppen samverkan i det fortsatta arbetet, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

– Vi är nöjda över att arbetet nu ska gå in i nästa fas och att Ostlänkens dragning genom Linköping äntligen ska börja konkretiseras. Linköpings stadsutveckling är viktig i det fortsatt arbetet och vi utesluter inga alternativ som bidrar till stadens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

– Äntligen går vi in i arbetet med en järnvägsplan genom hela Linköping. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan hitta en lösning som är bra för Linköping. En lösning som säkerställer stadens framtida utveckling och samtidigt bidrar till att Ostlänken förverkligas med en fortsättning av höghastighetsbanan söderut, säger kommunalråd Paul Lindvall (M).

Utgångpunkterna för det fortsatta arbetet är att Ostlänken ska gå igenom Linköping och att arbetet med järnvägsplanen sker i dialog och nära samverkan mellan Trafikverket och Linköpings kommun. Arbetet ska leda till en lösning som båda parter kan vara nöjda med. Det kan vara en tunnellösning, en ovanjordslösning, en markförlagd lösning eller en kombination.


Kategorier:

Publicerad den: