Trafikverket lämnar positionspapper

Trafikverket lämnade den 5 oktober ett så kallat positionspapper om hur de tänker fortsätta sitt arbete med de nya stambanorna. Ett antal avsteg görs och genom positionspappret förändrar man tidigare planer.

Trafikverket har i ett positionspapper bestämt hur utbyggnaden skall ske när det gäller val av teknik och hastighet. Det innebär att:
- Lund-Hässleholm skall byggas ut med 320 km/tim
- Linköping-Stockholm (Ostlänken) skall byggas för 250 km/tim
- Göteborg – Borås skall byggas för 250 km/tim

Med detta frångår man det tidigare beslutet att bygga för 320 km/h och förlorar på det här sättet de tidigare uppsatta restidsmålen. Ett ytterligare dråpslag för projeketet är att det
fortsatta planeringsarbetet med loklaiseringsstudien mellan Linköping-Jönköping pausas.

Trafikverket poängterar dock att om det, i ett senare skede, skulle komma politiska beslut som går emot inriktningen kommer denna att revideras.

Läs Trafikverkets positionspapper i sin helhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

 


Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Trafikverket

Publicerad den: