Nu tar frågan fart igen!

Äntligen verkar frågan om höghastighetsjärnväg ta fart igen! Sedan januariöverenskommelsen har det gått att läsa mycket i pressen igen om höghastighetsjärnvägen.

I januariöverenskommelsen fanns järnvägen med som punkt 28. Diskussionerna runt järnvägen ska återupptas och finansieringsfrågan verkar stå högt på agendan. Efter regeringsbildningen fick vi sen ett nytt departement – Infrastrukturdepartementet – och även det skickar kanske en signal om att man nu väljer ett större fokus på infrastruktur och järnväg i Sverige.

Infrastrukturminister blev precis som tidigare Thomas Eneroth. Efter detta har Eneroth synts flitigt i media och gjort positiva uttalande om att återuppta diskussionerna.

Gå gärna in och läs ett urval av de artiklar som publicerats nyligen

 


Kategorier: Stationer

Publicerad den: