Anmäl dig till kommunikationsseminariet här!

Den 8 februari är det dags för det sista kommunikationsseminariet. Temat är "Att arbeta med opinion & debatt".

Jobbar du med kommunikation? Och höghastighetsjärnväg? Eller är det något du tror att du kommer bli berörd av i ditt arbete i framtiden?

Missa då inte Götalandsbanans och Europakorridorens seminarieserie för dig som jobbar med kommunikation och som berörs av höghastighetsjärnvägen inom kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Vi kommer i fyra delar att ta upp olika perspektiv och synvinklar. Det blir föredragshållare varvat med workshops och diskussioner. Vi kommer att behandla ämnen som medborgardialog, att bilda opinion, kommunikatörens roll, och hur vi kan arbeta i framtiden med en fråga som går över kommun- och regiongränser.

Anmäl dig här


Kategorier:

Publicerad den: 2017-01-16

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se