Besked om höghastighetsjärnväg

Idag höll regeringen presskonferens med anledning av att infrastrukturpropositionen släpptes. Vad gäller höghastighetsjärnvägen gav regeringen positivt besked och säger ja till att bygga ett nytt järnvägssystem.

Idag presenterade Regeringen sin infrastrukturproposition för åren 2018-2029. Stora investeringar i järnvägsunderhåll av befintlig järnväg och ett principbeslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas var huvuddragen.

– För första gången har en regering tagit ställning och sagt ja till höghastighetsjärnvägen. Det känns positivt. Samtidigt hade vi önskat ett skarpare besked och en snabbare utbyggnadstakt med en tydlig tidplan för när hela landet får höghastighetsjärnväg, säger Ann-Marie Nilsson, ordförande i Götalandsbanan.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) var vid Regeringens presskonferens tydlig med att dagens järnvägsnät har stora brister. Det råder kapacitetsproblem, trängsel på spåren och finns en stor efterfrågan om både ökad person- och godstrafik. Samtidigt behöver arbetsmarknadsregionerna bli större och Sverige knytas ihop.

– Att lappa och laga på dagens stambanor räcker inte, vi behöver höghastighetsjärnväg. Nu förväntar vi oss att Alliansen ska ta sitt ansvar och tillsammans med Regeringen fullfölja det man i regeringsställning initierade för två år sedan, säger Ann-Marie Nilsson.


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen

Publicerad den: 2016-10-11

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se