Debattartikel i GT om varför Göteborg behöver höghastighetståg

Kvinna som går längs tåg

Om höghastighetsjärnvägen byggs kommer Göteborg kunna konkurrera med Berlin, München och Bryssel, skriver SJ:s Vd, Christer Fritzson.

Idag skriver Christer Fritzon om hur viktig höghastighetsjärnvägen är för tillväxten. Om man ser till prognoserna för Göteborg så visar dem att Göteborgsregionen kommer att passera 1 miljon invånare under 2017 och närmare 1,1 miljoner år 2025. Ökningen ställer krav på att infrastrukturen utvecklas så att den stödjer en fortsatt utveckling av regionen, Sverige och dess internationella konkurrenskraft. En investering i höghastighetsjärnvägar med en restid på 2 timmar Göteborg-Stockholm och 2,5 timmar Stockholm-Malmö är avgörande för att möta framtida resebehov. 45 minuters resa Jönköping – Göteborg och 1 timme Linköping – Göteborg innebär även att arbetskraftsregionen ökar. Östra, västra och södra Sverige kommer i praktiken att växa ihop till en arbetsmarknadsregion och samtidigt öka konkurrenskraften.

Du kan läsa hela artikeln på GT Debatt eller klicka på länken nedan.

 

Länkar

Göteborg behöver höghastighetståg- debattartikel GTlänk till annan webbplats

 


Kategorier:

Publicerad den: 2017-01-12

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se