Debattartikel i Svenska Dagbladet från Götalandsbanan

Delar av Götalandsbanans styrgrupp och ytterligare några kommuner skrev på Svenska Dagbladets debattsida häromdagen om vikten av att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige.

Läs artikeln här:
http://www.svd.se/snabba-jarnvagar-ar-inte-ett-lyxprojekt/om/hoghastighetstagenlänk till annan webbplats

Text


Kategorier: Borås,Jönköping,Linköping,Göteborg,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2016-06-02

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se