Följ förhandlingarna här på webben!

Den 1 februari startar förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. Mellan klockan 10.00–12.00 kommer du att kunna följa förhandlingarna från Götalandsbanans webb.

På måndag inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och en historisk process tar sin början. Inbjudna kommuner och regioner kommer att få veta hur förhandlingarna kommer att gå till och få en övergripande bild av hur förhandlingsunderlaget ser ut samt vilka kriterier som använts för valen. På eftermiddagen överlämnas bud till de kommuner och regioner som inbjuds att delta i förhandlingen.


Länkar

Sverigeförhandlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kategorier: Sverigeförhandlingen

Publicerad den: 2016-02-01

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se