God Jul & Gott nytt år!

God jul och gott nytt år!

Vi inom Götalandsbaneorganisationen vill önska er en god jul och ett gott nytt år! Vi ser fram emot 2017!

Nu tar vi julledigt från höghastighetstågen ett tag men ser tillbaka på ett händelserikt och spännande år. Det känns som längesen vi stod på Oscarsteatern i Stockholm och fick reda på stationsorterna men det var ju i februari. Sen for Sverigeförhandlingen runt och skakade hand när kommun efter kommun levererade bostäder och medfinansiering till en av Sveriges viktigaste framtidssatsningar. I Almedalen lyssnade vi till många röster (och fick en del sagt själva också) och många kunniga om höghastighetstågen. Men i höst fick vi äntligen ett besked om att regeringen avser bygga höghastighetsjärnväg i Sverige!

Nu hoppas vi att vi under 2017 får en plan för en snabb utbyggnadsstrategi!


Kategorier:

Publicerad den: 2016-12-22

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se