Götalandsbanan publicerar rapport om stationsplaceringar

Idag, 30 november lämnar samtliga kommuner bakom Götalandsbane-organisationen; Borås och Göteborgs Stad samt Jönköpings och Linköpings kommun in sina synpunkter på Trafikverkets förslag till statsionsplaceringar. I samband med det publicerar organisationen en ny rapport om just konsekvenserna av externa stationslägen.

Rapporten är precis framtagen och ska ses som är ett samlat kunskapsunderlag som klarlägger nyttor och vilken betydelse centrala respektive perifera stationslägen har vid byggandet av nya stambanor. I Trafikverkets förslag är större delen av de kvarvarande stationerna lagda som externa stationslägen för att man ska kunna sänka kostnaderna för hela projektet.

Framtagandet av rapporten är ett initiativ från Götalandsbanans medlemmar och för att genomföra uppdraget anlitades Trivector. Rapporten är en samling av tidigare kunskaper och underlag för just externa och centrala stationslägen.

Sammanfattningsvis kan man säga att de studier som gjorts på ämnet visar på ett antal olika vinklar men framförallt att externa stationslägen iinebär generellt stora nackdelar jämfört med centrala. Bland annat finns modellberäkningar och utvärderingar av genomförda järnvägsprojekt har visat att resandet blir ca 30% lägre jämfört med centrala stationsplaceringar.

Läs hela rapporten här.PDF (pdf, 581.1 kB)


Kategorier: Trafikverket,Stationer

Publicerad den: 2020-12-01

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se