Intressentgruppsmöte 8 oktober

Under Nordic Rail/Future Transport är det dags för intressentgruppsmöte för Götalandsbaneorganisationen. Boka datumet redan idag!


Glädjande nog har det hänt mycket under 2015 vad gäller höghastighetståg i Sverige och det ser ut att hända ännu mer under hösten!

Vi vill passa på att redan nu be dig reservera datumet 8 oktober för nästa intressentgruppsmöte i frågan. Då ses vi på Elmia i Jönköping under mässan Nordic Rail/Future Transport med följande programpunkt:

I höst lämnar kommuner och regioner in sina nyttoberäkningar för effekterna av Götalandsbanan till Sverigeförhandlingen. Men vad händer nu? Sverigeförhandlingen och Trafikverket finns på plats och berättar om sitt fortsatta arbete. Götalandsbaneorganisationen ger en bild av hur organisationens arbete ser ut framöver och vilka aktiviteter som är inplanerade.  

Vi återkommer längre fram med mer information om tid och plats m.m.

Men till dess; en riktigt trevlig sommar!Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm

Publicerad den: 2015-06-29

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se