Intressentgruppsmöte för Götalandsbaneorganisationen

Plats: Elmia, Jönköping
Datum och tid: 8 oktober, kl. 14.45-16.15

Den 1 november i år lämnar kommuner och regioner in sina nyttoberäkningar för effekterna av Götalandsbanan till Sverigeförhandlingen. Men vad händer nu? Representant från Sverigeförhandlingen och Peter Uneklint från Trafikverket finns på plats och berättar om sitt fortsatta arbete. Götalandsbaneorganisationen ger en bild av hur arbetet ser ut framöver och vilka aktiviteter som är inplanerade.

Anmälan sker på:
www.elmia.se/futuretransportlänk till annan webbplats - Välj Konferensanmälan och kryssa sedan för ”Endast utställarseminarier...” och välj US46.

I samband med din anmälan får du också entrébiljett till mässan och har möjlighet att besöka den innan mötet. Du kommer inte debiteras någon avgift varken för seminarium eller entré.

Välkommen!

InbjudanPDF (pdf, 118.4 kB)


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2015-09-25

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se