Kunskapseminarium om internationella erfarenheter

Snabbt tåg

Välkommen till ett kunskapsseminarium där fakta och sakkunskap varvas med erfarenheter från Europa!

Vilka olika modeller och lösningar finns det för finansiering av höghastighetsjärnväg? Vilka är för- och nackdelarna? Och vilka har de faktiska effekterna blivit för de länder i Europa som valt att investera i höghastighetsjärnväg?

Datum: 10 maj 2017, 9.30-12.30
Plats: Stadsteatern, Stockholm

Läs mer och gör din anmälan här!


Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Stationer,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2017-04-12

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se