Ladda ner del 3 av Götalandsbanans metodmaterial

Nu finns del 3 av metodmaterialet att ladda ner. Temat den här gången är stationens placering.

I samband med Götalandsbaneorganisations seminarieserie har ett metodmaterial utformats som hjälp i er lokala planering. Materialet riktar sig till dig som jobbar med infrastruktur- och samhällsfrågor kopplat till Götalandsbanan och höghastighetsjärnvägen.

Håll utkik på webben efter varje seminarium för då kommer ett nytt material publiceras!

 

Länk till metodmaterial

Del 3, stationens placeringPDF (pdf, 686.7 kB)


Kategorier:

Publicerad den: 2016-02-17

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se