”Lånefinansiera stambanor för svenska höghastighetståg”

Tåg som kör fort

- Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet. Genom ett separat offentligägt bolag, som får möjlighet att lånefinansiera med svenska staten som garant, kan en ny stambana för höghastighetståg färdigställas snabbare än vad som diskuteras i dag, skriver Annie Lööf (C), Emil Källström (C) och Anders Åkesson (C) på Dagens Nyheters debattsida.

Sverige klyvs, både regionalt och socialt. Mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden. Mellan landsändar där tillväxten är god och bygder från vilka människor flyttar. Landet klyvs också i tillgången på god och pålitlig infrastruktur. Ska vi klara jobben, skapa goda förutsättningar för företagande och få ett Sverige som håller ihop krävs en fungerande järnväg i hela landet. Annars riskerar Sverige att dras isär ytterligare.

Ska vi klara av att knyta ihop Sverige kommer det krävas stora investeringar i både ny klimatsmart infrastruktur och i det befintliga järnvägsnätet under de kommande decennierna. Det är nödvändigt för att klara våra högt uppsatta klimatmål, för att vi ska kunna bo och pendla till jobbet i större regioner än i dag, och för att företag ska kunna transportera och exportera sina varor.

För att läsa hela artikeln, klicka på länken nedan.

Länkar

DN Debatt: "Lånefinansiera stambanor för svenska höghastighetståg”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Kategorier:

Publicerad den: 2017-11-06

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se