Läs senaste numret av Framtidens Infrastruktur

Framtidens Infrastruktur som ligger på bordet

Tidningen Framtidens Infrastruktur har kommit ut nu och vi är med i den! Passa på att ta del av intressanta artiklar och läs om spännande infrastrukturprojekt som pågår runt om i landet.

I det senaste numret av Framtidens Infrastruktur pratar Anna Johansson om satsningen på höghastighetsjärnvägen. Du kan också läsa om hur höghastighetsjärnväg för med sig mycket mer än snabba tåg. Tidningen går att läsa i en digital version eller ladda ner som PDF.

Länk

Framtidens Infrastruktur digital versionlänk till annan webbplats

Dokument

Ladda ner Framtidens Infrastruktur som pdfPDF (pdf)


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2016-10-11

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se