Ledare i Dagens Industri om höghastighetsjärnvägen

Spår som korsar varandra

I Dagens industri kan man idag läsa PM Nilssons ledare där han lyfter en rad nyttor med höghastighetsjärnvägen och hur viktigt det är att komma framåt i frågan.  

Hela artikeln hittar du via länken nedan:

Länkar

PM Nilsson: Låghastighetspartietlänk till annan webbplats


Kategorier:

Publicerad den: 2017-04-12

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se