Metodmaterial från första seminariet går nu att ladda ner!

I samband med Götalandsbaneorganisations seminarieserie har ett metodmaterial utformats som hjälp i er lokala planering. Nu finns del 1 tillgängligt!

Materialet riktar sig till dig som jobbar med infrastruktur- och samhällsfrågor kopplat till Götalandsbanan och höghastighetsjärnvägen. Du behöver inte ha medverkat på seminariet för att kunna ta del av metodmaterialet utan tanken är att det ska vara ett stöd i ert arbete på hemmaplan. Viktiga delar att fundera på finns med och också ett antal frågor som formats utefter seminariet och som kan vara viktiga att fortsätta jobba med i din kommun. Håll utkik på webben efter varje seminarium för då kommer ett nytt material publiceras. Del 2 i serien kommer i januari.

Se metodmaterial.


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm

Publicerad den: 2016-01-13

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se