Nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan

Tjej som tittar ut genom tågfönster

Infrastrukturminister Anna Johansson har nu presenterat direktiv till åtgärdsplanering, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Hur infrastruktursatsningar kan stödja ett ökat bostadsbyggande kommer spela en viktig roll i den fortsatta planeringen.

Regeringens mål om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping. Nu presenterar regeringen nästa tänkta sträcka: Lund-Hässleholm. Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden sker på ett kostnadseffektivt sätt.

– Det finns stora samhällsvinster med en samordnad politik för bostäder och infrastruktur. När staten investerar i infrastruktur öppnas också möjligheter upp för nya bostäder. Den här potentialen vill regeringen ta tillvara på. Vi ger nu Trafikverket i uppdrag att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande vid prioriteringar kring infrastruktur, säger Anna Johansson.

 

Länkar:

Regeringen: Nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplanlänk till annan webbplats

 


Kategorier:

Publicerad den: 2017-03-24

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se