Nationell konferens - Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Illustration av höghastighetsjärnväg

Den 2 februari 2018 är det dags för den andra nationella konferensen om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

Region Skåne och Region Jönköpings län bjuder tillsammans med andra regioner, kommuner och intresseorganisationer in till den andra nationella konferensen om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

Anmälan öppnar den 14 november.

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Datum och tid: 2 februari 2018, kl. 09.30 – 15.30

 


Kategorier:

Publicerad den: 2017-11-08

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se