Nu är den här, filmen om Götalandsbanan

På mindre än 3 minuter tar den med dig på en resa genom tid och rum och ger dig en glimt in i framtiden.

Götalandsbanans organisation vill med denna film ge en bild av vad höghastighetsbanan kommer att innebära.

Länkar

Se filmen om Götalandsbanan härKategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stockholm

Publicerad den: 2016-01-13

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se