Nu tar frågan fart igen!

Äntligen verkar frågan om höghastighetsjärnväg ta fart igen! Sedan januariöverenskommelsen har det gått att läsa mycket i pressen igen om höghastighetsjärnvägen.

I januariöverenskommelsen fanns järnvägen med som punkt 28. Diskussionerna runt järnvägen ska återupptas och finansieringsfrågan verkar stå högt på agendan. Efter regeringsbildningen fick vi sen ett nytt departement – Infrastrukturdepartementet – och även det skickar kanske en signal om att man nu väljer ett större fokus på infrastruktur och järnväg i Sverige.

Infrastrukturminister blev precis som tidigare Thomas Eneroth. Efter detta har Eneroth synts flitigt i media och gjort positiva uttalande om att återuppta diskussionerna.

Gå gärna in och läs ett urval av de artiklar som publicerats nyligen

 


Kategorier: Stationer

Publicerad den: 2019-01-31

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se