Råd och stöd i järnvägsförhandling

SKL har tagit fram råd och stöd till kommuner, landsting och regioner som deltar i Sverigeförhandlingen.

I stödmaterialet kan du läsa om exempel på krav som kan ställas i Sverigeförhandlingen. Det finns även en lista över risker som är viktiga att beakta samt en beräkning om vad som krävs för att järnvägen ska återbetala sig för kommunerna.

 

Länkar

Råd och stöd till kommuner, landsting och regionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kategorier: Stationer

Publicerad den: 2016-02-18

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se