Regeringen ger uppdrag till Trafikverket

Den 25/6 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att redovisa kompletterande och uppdaterade uppgifter angående nya stambanor.

Mycket glädjande tar nu frågan om nya stambanor fart igen. Infrastrukturdepartementet har nu formulerat uppdraget till Trafikverket och avrapportering ska ske i omgångar med den första redan i augusti i år.

Hela uppdraget kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Trafikverket

Publicerad den: 2020-06-30

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se