Regeringen snart överens om höghastighetstågen?

Enligt ett antal olika artiklar i media idag verkar det som att S och MP nu närmar sig varandra i diskussionerna runt höghastighetsjärnvägen.

Läs mer om detta härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text


Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2018-08-16

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se