Samtal om tågen ligger på is

Enligt TT verkar det som att de påbörjade samtalen om höghastighetstågen mellan regeringen och Alliansen tillfälligt stoppas.

Vi vet ju ännu inte så mycket om vad som sagt under samtalen runt höghastighetsjärnvägen men just nu ser det ut som man pausat diskussionerna och räknar med att återta dom efter valet.

Läs mer om detta härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm,Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2018-08-16

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se