Samverkan i Västsverige

I november samlades en rad aktörer till ett dialogseminarie runt Götalandsbanan.

Dagen innehöll intressanta föreläsningar och diskussioner runt samverkan på sträckan Göteborg - Borås. Dialogseminariet i Göteborg var det första i den regionala seminarieserie inom ramen för programmet Samhällsplanering för näringslivsutveckling, som Tillväxtverket i samarbete med Boverket anordnar hösten 2014 och våren 2015.

Läs mer om dagen härlänk till annan webbplatsKategorier: Borås,Göteborg

Publicerad den: 2015-02-05

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se